Plavo

Izložba 18.03.2014. - 22.03.2014. Čitaonica i Galerija VN
Na Tekstilno tehnološkom fakultetu sveučilišta u Zagrebu u okviru kolegija Kreiranje tekstila istražuje se likovnost kroz sve segmente i oblike. Nadogradnja unutar likovnosti  kroz preddiplomski i diplomski studij u okviru predavanja i vježbi vrlo je važna i dugotrajna te na kraju studija dobivamo kreativne mlade ljude naglašenog senzibiliteta i osobnosti u likovnom izražavanju kroz tekstil i srodne medije.

Tema sve nijanse plave ujedno je okvir unutar kojeg su studenti istraživali osobnu likovnu priču, kroz različite medije, tehnike i načine istraživanja i izražavanja. Na preddiplomskom studiju je naglasak  na likovnosti i kreiranju tekstila u smislu ideje dok je na diplomskom naglasak na realizaciji tekstila te mogućem pronalasku primjene. Ideja i realizacija zastupljene su kroz ovu izložbu. Studenti su kroz različite tehnike i načine upotrebe materijala stvarali pojedinačne likovne  segmente koji će na kraju biti dio cjeline u prezentaciji.

Plava boja kao okidač i poticaj je zapravo osjetilni doživljaj i mogućnost neverbalne komunikacije između kreatora i onog koji promatra, konzumira ili nosi. U rječniku simbola pod pojmom plavo nalazi se niz fascinirajućih  tumačenja o upotrebi i značenju te hladne i najdublje boje od svih boja . S jedne strane ona simbolizira beskrajnost, prozirnost i prazninu dakle ono neuhvatljivo i neopipljivo u vječnoj čovjekovoj težnji prema duhovnim sferama. U suradnji  svjesnog,  nesvjesnog i mašte studenti su ostvarili niz radova koje treba promatrati cjelinu kako bi se uočilo suptilno kompozicijsko stupnjevanje boje od magnetskog privlačenja tamnih modrina, ultramarina, pariške ,pruske ,purpura do svijetlih plavetnila utkanih u neutralne bijele dionice.
Koraljka Kovač

Izlažu studenti modnog dizajna:  Leana Alić, Maja Augustinović, Valentina Banović, Martina Banožić, Janja Bedić, Dominik Brandibur, Danijela Čebo, Nina Čićić, Barbara Čovran, Helena Drkelić, Monika Dvorski, Stjepan Glušić, Tatjana Grivić, Ana Halambek, Lora Holjevac, Ružica Hodak, Gabrijela Ivanović, Božica Ivković, Ljiljana Jelaković, Irena Kljajić, Duje Kodžoman, Silvija Kranje, Matea Matejaš, Tea Mihalinec, Vlatka Petričec, Damira Piližota, Dragica Poljak, Mateja Presečki, Kristina Rojnica, Petra Stanković, Nikolina Strugar, Helena Šandor, Jasmina Šivalec, Josipa Šturlić Maja Vukovinski


 
Plavo