Prava djece sada i uvijek

Ostalo 16.05.2023. - 15.06.2023. Knjižnica Marina Držića
Ove godine obilježavamo 20 godina otkako u Hrvatskoj djeluje Pravobranitelj za djecu kao samostalno nezavisno tijelo. Pravobraniteljstvo za djecu istražuje povrede prava djece, upućuje preporuke za zaštitu prava djece, susreće se i surađuje s djecom, potiče ih na izražavanje mišljenja, te pomaže u širenju znanja o dječjim pravima.

Konvencija o pravima djeteta, donosi i priču o djelovanju Ureda pravobraniteljice u protekla dva desetljeća na zaštiti i promicanju dječjih prava u Hrvatskoj. Vršnjačko fizičko i psihičko nasilje svakodnevno je prisutno u našim školama. Sve je češće i nasilje među djecom na društvenim mrežama. Za učinkovitiju prevenciju i praćenje vršnjačkoga nasilja nužna je interdisciplinarna i intersektorska suradnja, bolje poznavanje problema i uspješnih modela prevencije, te preuzimanje vlastitog dijela odgovornosti svih koji se nalaze u djetetovom okruženju. 

Ured pravobraniteljice za djecu je partner i stalni stručni suradnik Nacionalne kampanje "I ja želim čitati!".