Proljeće nad lipom

Izložba 21.03.2023. - 22.04.2023. Knjižnica Vrapče
Učenici Osnovne škole Nad lipom, članovi Učeničke zadruge Lipa i učenici uključeni u Školske projekte LipArt i međunarodni e-Twinning projekt U svijetu likovnih umjetnika, predstavljaju uratke nastale na kreativnim susretima u kojima su s veseljem sudjelovali i otkrivali nove tehnike izražavanja.

Zečići, kokice, pilići, cvjetni vjenčići, pisanice, glinene posudice kao i slike s motivima proljeća, samo su dio ove izložbe koju je organizirala Knjižnica Vrapče u suradnji s OŠ Nad lipom.

Osnovna škola Nad lipom je po tradiciji odgojno obrazovnog rada s učenicima s intelektualnim teškoćama u razvoju jedna od najstarijih škola u Republici Hrvatskoj. Vizija škole je, u partnerstvu s roditeljima, pružati učenicima s intelektualnim teškoćama osnovno školovanje i cjeloživotno učenje temeljeno na sistematičnoj evaluaciji njihovih postignuća i potreba, uz prateće rehabilitacijske programe. Posebnu pozornost u cjelokupnom radu s učenicima posvećuje se njihovom emocionalno-socijalnom razvoju kako bi izgradili i jačali pozitivnu sliku o sebi, samopoštovanje, sampouzdanje i samozastupanje. Pedagoški poticajno i afirmativno ozračje ostvaruje se putem različitih oblika nastave, izvannastavnih aktivnosti, produženog stručnog postupka i rehabilitacijskih programa. Pri tome su nam važni što češći susreti naših učenika s vršnjacima bez teškoća u razvoju kao i participiranje u lokalnoj zajednici.