Slikovnica kao poticaj na stvaralaštvo

Izložba 17.08.2019. - 15.09.2019. Knjižnica Sesvete Dječji odjel
Dječji odjel
Izloženi radovi nastali su u druženju sa slikovnicama u našim redovnim pričaonicama i likovnim radionicama kroz godinu. Jedan od plakata je upravo u nastajanju, pa nam se pridružite...