SMUK - festival mladih

Izložba 13.05.2018. - 27.05.2018. Knjižnica Sesvete Početak događanja: 18.05.2018. u 19:00 sati Galerija Oblok
Ovogodišnji festival SMUK, u organizaciji Narodnog sveučilišta Sesvete, predstavlja skupinu MKZ Mladi kipari Zagreba.
Skupinu čine akademski kipar Petar Ćujo, student viših godina restauracije i kiparstva Luka Krešimir Stipić te studenti viših godina kiparstva Adrian Marok i Ivan Nestić.
Oni su jedan tim, ekipa, škvadra, ali istovremeno i osebujni i talentirani individualci s izraženim osjećajem za timski rad. 
Stvaraju individualno, ali i zajedničke projekte u kojima se fantastično nadopunjuju i umnožavaju svoje talente stvarajući u drvu, kamenu, bronci ili plastici predivna umjetnička djela. 
Unatoč svojoj mladosti, već su veoma produktivni u stvaralaštvu te su sudjelovali u nizu izložbi i zajedničkih projekata. Svojom mladenačkom drskošću i samouvjerenošću, a prvenstveno kvalitetom, nametnuli su se kao vodeća mlada avangarda zagrebačkog kiparskog kruga.