SofijaSilvija: Podrhtavanja/Pulsations

Izložba 19.06.2015. - 10.07.2015. Knjižnica Silvija Strahimira Kranjčevića Početak događanja: 19 sati Galerija Prozori SofijaSilvia
U jednom od tekstova Susan Sontag podsjeća da čovjek ne posjeduje stvarnost već samo njezine slike, a da prisvajanje svijeta kroz slike znači ponovno doživljavanje nestvarnosti i osvještavanje udaljenosti stvarnog. No više od drugih medija fotografija ima sposobnost umanjiti distancu između stvarnosti i slike. Ona je materijalni trag nekoga sadržaja izloženog tehnološkom procesu snimanja i njegov je produžetak u realnom prostoru/vremenu: nadomjestak ...je za prošlo i prolaznost, za ono/one koje volimo ili ono za čime čeznemo... Usto, fotografija omogućuje da se tuđa iskustva prisvoje kao vlastitita čime sudjeluje u proizvodnji znanja i konstruiranju svijeta.
Složeni odnos s realnošću proizišao iz mimetičkog svojstva fotografije s jedne strane te mogućnosti autorske intervencije i tehnološke manipulacije s druge, osnova je po kojoj fotografija uvijek iznova zbunjuje napregnutošću između dokumentarnosti i fikcije. Upravo takva dvojnost poetička je markacija fotografkinje SofijaSilvije. Prizori koje fotografira fragmenti su stvarnih funkcionalnih prostora, no njihov se realizam rastače u nestvarnoj atmosferi i nematerijalnim i simboličkim registrima odabranih prostora. Radi se, naime, o toposima intenzivno prisutnima u kolektivnoj memoriji, s jakim simboličkim i povijesnim nabojima, snažnije ukorijenjenim u prošlosti nego sadašnjosti poput bivšeg rezidencijalnog kompleksa na Brijunskom otočju ili Hotela "Holiday Inn" u Sarajevu. Dijelom ispražnjeni i erodirani, ti prostori nastanjuju vremenske međuzone, a sa sadašnjošću su više u krhkoj konekciji nego što joj pripadaju.
Na sličan način SofijaSilvia tretira i prostore ZOO vrta ili pak Zoološkog muzeja u Strasbourgu. Fotografije iz Strasbourga čine rad "Podrhtavanja/Pulsations". To su začudni hibridi realnih prostora i artificijelnih zona s posebnim režimom. SofijaSilvia često uvodi u rad motive životinja aktivirajući njihov simbolički potencijal kozmičkih, materijalnih i duhovnih principa i snaga. Scene s prepariranim životinjama u arhivu Zoološkog muzeja utjelovljuju nove alegorije čija su značenja skrivena pod osobitom ikonologijom uspostavljenom na licu mjesta u trenutku okidanja. To su gotovo apokaliptičke inscenacije zaustavljenih svjetova pri kojima autorica mrtvim punjenim životinjama putem naslova fotografija kao što su "Razmišljanje" ili "Bijeg", pridaje sposobnost kreacije i mogućnost djelovanja. Smrt i život zaustavljeni su u istom okviru. Prošlost, sadašnjost i budućnost stapaju se u zajedničku bezvremenost. Ako prihvatimo ideju da prostor nije nepromjenjiva struktura već da nastaje u međuodnosu elemenata koji ga čine, kretanjem ili opisivanjem (pripovijedanjem) što postoji jedino u vremenu, onda je ovaj prostor, budući da je bezvremen, utopija. Međutim, prirodoslovni su muzeji jednako tako i distopijska mjesta. Temeljeni na prastaroj opreci dvaju principa - prirode i kulture - pokušaj su potonje da katalogizira i usustavi svojeg divljeg para. U procesu kroćenja i činu podčinjavanja, nepoznati se identiteti preoblikuju razumljivim kategorijama, dok se njihovi neuhvatljivi djelići još jedino naslućuju. Ponovno se radi o bezvremenoj tautološkoj zoni, s punjenim životinjama kao šutljivim i, stoga, manjkavim svjedocima vlastitih života, o međuprostoru između života i smrti i melankoliji koja ispunjava prazninu neizrečenog. (Jesu li fotografije iz Zoološkog muzeja alegorija razlomljenih identiteta podčinjenog subjekta?) Praznina je ono što okom kamere fiksira SofijaSilvia jer je, konačno, analogna fotografija ta, a ne muzej, koja može zahvatiti stanje-između, između iščeznuća i očuvanja traga u vremenu.

Irena Bekić

SofijaSilvia (Silvia Potočki) živi i radi u Puli. Diplomirala je umjetničku fotografiju pri FAMU, Akademiji izvedbenih umjetnosti, školi za film i televiziju 2002. u Pragu. Magistrirala likovne umjetnosti 2007. na Central Saint Martins College of Art and Design u Londonu.
Izlaže međunarodno, a njeni su radovi objavljeni u austrijskom časopisu Camera Austria International, češkim Blok i Fotograf, slovenskim Fotografija i Emzin, srpskom Nova Misao te hrvatskim Kontura, Čovjek ...i prostor i Oris.
Godine 2011. snimljena su dva dokumentarna filma o umjetničinom radu u produkciji HRT-a, "SofijaSilvia – Fotografija u Hrvatskoj" i "Sofijin svijet".
Uz umjetnički se rad bavi i priređivanjem međunarodnih izložbi i simpozija u Hrvatskoj. Od 2013. umjetnica i multimedijalni umjetnik Ilija ILIA Smiljanić, vode galeriju za suvermenu umjetnost "Singular" u Puli. Uz međunarodni izložbeni program organiziraju i program umjetnika u gostima.
www.singulargalerija.com
Organizira radionice, predavanja i kurira izložbe mladih umjetnika i dizajnera.