Stari Zagreb – Remete i remetski pavlini - stručni obilazak

Ostalo 25.05.2019. | subota Knjižnica Vladimira Nazora Početak događanja: 9:30 - 12:30 Crkva Uznesenja BDM (Remete – Zagreb) Boris Mašić
Stručni obilazak pod vodstvom Borisa Mašića, prof. i muzejski savjetnik MGZ-a.

Mjesto i vrijeme okupljanja: Crkva Uznesenja BDM (Remete – Zagreb) u 9:30 sati
Javni prijevoz: ZET-ovim autobusom 226 (Kaptol – Remete) u 8:55 sati

Skrbeći se o jednom od najvažnijih spomenika kulture na području današnjeg Zagreba, karmelićani u Remetama svesrdno se trude samostan i crkvu Uznesenja Blažene Djevice Marije sačuvati sukladno propisima o zaštiti spomenika. Stoga je Gradski zavod za zaštitu spomenika kulture i prirode u Zagrebu, tijekom saniranja kapilarne vlage u južnom zidu crkve 2007, potaknuo da se tijekom ukopavanja odvodnih cijevi osigura i arheološki nadzor nad tim radovima. Nadzor povjeren Muzeju grada Zagreba prerastao je u opsežna arheološka istraživanja na južnom platou uz današnju crkvu, rezultiravši novim spoznajama o najstarijoj prošlosti crkve. Rezultati tih istraživanja kontinuirano su objavljivani u stručnim i znanstvenim časopisima te drugim tiskovinama i elektroničkim medijima, a bili su dio i dviju doktorskih disertacija. U Muzeju grada Zagreba priređena je 2013. izložba Na nemirnim temeljima – Arheologija i 725 godina svetišta u Remetama, tijekom koje su muzeolozi predstavili arheološke nalaze i kontekstualizirali ih s raznorodnom građom iz drugih baštinskih ustanova. Arheolog i voditelj istraživanja Boris Mašić ovom će prigodom na lokaciji remetske crkve, mjestu ustrajne pobožnosti, zainteresirane upoznati s nalazima temelja dviju starijih crkava, nekadašnjim grobljem južno od crkve, interpretacijskim mogućnostima nalazišta i arhitektonskim rješenjem prezentacije arheoloških nalaza arhitekta Željka Kovačića.

Boris Mašić (1963), muzejski savjetnik i voditelj Srednjovjekovne arheološke zbirke Muzeja grada Zagreba, višegodišnji je muzejski djelatnik, a kao voditelj arheoloških istraživanja bio je angažiran u mnogobrojnim istraživačkim kampanjama od 1989. Po zaposlenju u Muzeju grada Zagreba (1997), vodio je niz arheoloških istraživanja u urbanoj jezgri Zagreba. Među njima treba istaknuti istraživanje groblja unutar Parka Grič, na Trgu sv. Marka, uz crkvu u Remetama itd. Autor je ili koautor više izložbi te organizator niza gostujućih izložbi u Muzeju grada Zagreba. Aktivno je sudjelovao u nizu međunarodnih i domaćih stručnih skupova. Autor je više radova objavljenih u stručno-znanstvenim časopisima i dnevnom tisku. Jedan je od autora izložbe Dobro mi došel prijatelj – Viki Glovacki (MGZ, 2006) te Mr. Morgen – Ivo Robić (MGZ, 2007) za koju je, uz još dva autora, dobio nagradu Status Hrvatske glazbene unije. Zajedno s kolegom Slavkom Šterkom ostvario je 2011. izložbu MORS PORTA VITAE – Stara zagrebačka groblja i pogrebi. Također je i autor izložbe Kasnogotički pećnjaci s Nove vesi, Sveta mjesta starih Zagrepčana (MGZ, 2015), Na nemirnim temeljima – arheologija i 725 godina svetišta u Remetama (MGZ, 2013) te koautor izložbe U službi arheologije (MGZ, 2013).

Stručni obilazak je dio projekta Hrvatska mitska baština u (ranome) srednjem vijeku.