Tajanstveni život podzemlja

Predavanje 20.09.2023. | srijeda Knjižnica Novi Zagreb Početak događanja: 18:00 sati
HBSD
Podzemlje Dinarida obiluje neobičnim životinjskim vrstama. Da bismo saznali kakve sve životinje možemo susresti u mraku i dubinama podzemlja, valja nam zaviriti u spilje. Hrvatsko biospeleološko društvo (HBSD) bavi se znanstvenim i stručnim istraživanjima tih tajanstvenih prostora. HBSD kao nevladina neprofitna znanstveno-stručna udruga okuplja sve stručnjake i speleologe zainteresirane za biospeleološka istraživanja od svoga osnutka 1996. godine.

Popularno predavanje o biospeleološkim istraživanjima uz projekciju fotografija održat će Nikolina Kuharić.

Ciljevi udruge HBSD:

Znanstveno i stručno istraživanje te zaštita i očuvanje živog svijeta podzemlja i podzemnih staništa te faune šišmiša i njihovih staništa; podizanje svijesti javnosti o biološkoj raznolikosti podzemlja, ugroženosti i potrebi zaštite podzemnih vrsta, staništa i speleoloških objekata, održivom razvoju i zaštiti prirode i okoliša ; vrednovanje, očuvanje, promocija i zaštita speleoloških objekata ; unaprjeđenje istraživanja i provođenje zaštite živog svijeta podzemlja

Aktivnosti koje članovi HBSD-a poduzimaju u ostvarenju ciljeva:

Terenska istraživanja podzemne faune i staništa te druga istraživanja povezana sa speleološkim objektima ; znanstveni i stručni rad i analize u laboratoriju ; osnivanje i održavanje biospeleološke zbirke te baze podataka ; prezentacija rada putem predavanja, seminara, skupova, kongresa i multimedijskih događanja ; informiranje, educiranje i podizanje svijesti javnosti ; izdavanje popularnih i stručnih publikacija ; suradnja s nevladinim sektorom te svim državnim ustanovama odgovornima za zaštitu prirode u Republici Hrvatskoj

Vizija

Istražen i očuvan živi svijet u podzemlju Dinarida

Misija

HBSD je udruga koja istražuje kopnenu i vodenu podzemnu faunu i faunu šišmiša te promiče njihov značaj i zaštitu