Tea Švarić: Utisak

Izložba 05.04.2024. - 30.04.2024. Knjižnica Sesvete Početak događanja: Otvorenje izložbe 5. travnja u 19 sati. Galerija Oblok
 Izložena djela predstavljaju seriju radova „Qui desuper“, „Sjećanja“ i „Homo cyprium“. Središnja tema je čovjek prenesen medijem kalupa, otiska i utiska. Interes nadilazi jednostavno materijalno poimanje ljudskog bića, već istražuje prožimanja svjesnog i nesvjesnog, sna i jave. Ispituje granice podsvjesne intimnosti i svijeta koji nas okružuje. Kolizija koja nastaje u isprekidanoj nepotpunoj ljudskoj figuri prirodnih materijala u kontrastu s potpunim neprirodnim, plastičnim materijalom otvara dijalog. Otvara pitanja opstanka, integriteta i identiteta, ali i ideje da je materijalni prikaz čovjeka ljušturan naspram njegove stvarnosti bivanja. Predočava se stanje dodira istinske individualnosti i nužnosti bivanja u ne uvijek gostoljubivom svijetu.
 
The exhibited works represent the series of works „Quidesuper“, „Memories“ and „Homocyprium“. In it's center, the main interest is the man conveyed through the medium of mould, print and impression. The interest goes beyond the simple material understanding of a human being, but explores the permeation of conscious and unconscious, dream and waking. It examines the limits of subconscious intimacy and the world around us. The collision that arises in the interrupted incomplete human figure of natural materials in contrast with the unnatural plastic material opens a dialogue. Presents issues of survival, integrity and identity, but also the idea that the material representation of man is pale in comaprison to his reality of being. The state of touching true individuality and the necessity of being in a not always hospitable world is presented.
 
Tea Švarić rođena je 11. prosinca 1997. u Zagrebu. Nakon mature na Školi primijenjene umjetnosti i dizajna (Odjel za dizajn metala), 2017. godine upisuje Akademiju likovnih umjetnosti u Zagrebu. Prvu godinu studira na Odsjeku za konzerviranje i restauriranje umjetnina, a potom prelazi na Kiparski odsjek, usmjerujući se ka maloj plastici i medaljarstvu u klasi profesora Damira Mataušića. Na tom je usmjerenju 2022. i diplomirala pod mentorstvom profesora Nevena Bilića, vodstvom Luke Petrinjaka te komentorstvom profesora Antona Vrlića. Sudjelovala je na mnogim skupnim i samostalnim izložbama diljem Hrvatske i međunarodno. Njena djela mogu se naći u trajnom postavu Studija Galerije Antuna Augustinčića u Klanjcu, Muzeja Mimara i mnogim privatnim kolekcijama. Trenutno je u Dublinu, zastupana od strane „The Doorway Gallery“ te djeluje na području Engleske, Irske i Hrvatske.

 Program je sufinanciran sredstvima Grada Zagreba.