Tomislav Mostečak – How to Make a Rainbow at Home

Izložba 30.12.2008. - 10.01.2009. Čitaonica i Galerija VN Tomislav Mostečak
„Znanost o prirodi kaže da duga nastaje kada sunčeva svjetlost prolazi kroz kapljice kiše, koje poput prizme razlažu bijelu svjetlost na sastavne boje. Pri tom, na jednom dijelu neba su oblaci i kiša, a na drugom dijelu neba je Sunce. Ako su kišne kapi zaista „odgovorne“ za stvaranje duge, što stvara dugu na onom dijelu neba gdje nema kišnih kapi i oblaka? Ali i tamo gdje su kišne kapi njihova gustoća je različita – negdje je veća ili manja, a ipak je duga jednake širine. Zašto?“

kontakt: tomicamostecak@yahoo.com