Tragovi

Izložba 26.02.2018. - 14.03.2018. Knjižnica Sesvete Početak događanja: 18,00 sati Galerija Oblok
Marija Jelača
Likovna udruga Angelico ´09
 

Ime je dobila po Fra Angelicu (1395. - 1455.), talijanskom slikaru rane renesanse, zaštitniku umjetnika, posebice slikara. Likovna udruga Angelico ´09 (LUA ´09) iz Zagreba osnovana je 2009. i kroz udrugu je prošlo nekoliko desetaka amatera slikara, većinom treće dobi. Danas udruga broji 25 članova.
Od osnutka članovi udruge organizirali su mnoge skupne i samostalne izložbe članova u Knjižnicama grada Zagreba i u domovima za stare i nemoćne osobe u Zagrebu. 2016. god. u suradnji s Hrvatskim kulturnim centrom izlagali su u Sopronu, Mađarska. U listopadu prošle godine imali su veliku izložbu članova udruge LUA-09 u Muzeju grada Ozlja. Izložbom u Hrvatskom centru gradišćanskog kulturnog društva u Beču zaključili su 2017. godinu.
Uz sve izložbe, sudjelovali su na likovnim kolonijama i donacijama humanitarnog karaktera. Prošle su godine imali dvije donacije, svaka po dvadesetak slika (jedna SOS Dječjem selu Lekenik, a druga KBC „Merkur“ Klinika za unutarnje bolesti, Zavod za hematologiju).
Svake godine sudjeluju na „Smotri likovnog stvaralaštva amatera grada Zagreba“, na izložbama „Na pola godine“ i „Španciramo Zagrebom“ unutar Programa likovnog amaterizma grada Zagreba, koje se održavaju u izložbenim prostorima Centara za kulturu na području Zagreba, te „Dijaspori s ljubavlju“ koja se postavlja u Galeriji Matice hrvatskih iseljenika.
Udrugu sufinancira Grad Zagreb.
 
Naslov ove izložbe je Tragovi. Tragovi prolaznosti, tragovi duše, tragovi glazbe, tragovi prirode, šume, mora, neba… Bili mi toga svjesni ili ne, svaki događaj, svaki doživljaj, svaka slika ostavlja u nama veći ili manji trag. Ovog puta autori su ih uprizorili, prenijeli na platno, oživjeli. Kroz različite pristupe, svatko na sebi blizak i osebujan način, iznio je sliku koja nam priča priču o nekom tragu u njegovu životu. Polazišna točka ovih radova bio je eksperiment kroz različite kombinirane tehnike. Prolijevanje i prskanje boje, otisak (monotipija, linorez), slobodan ekspresivni potez, tekst… spojili su se i uobličili u formu kompozicije. Različitost svakog pojedinog iskustva, slike, ljepota je ove izložbe.
 
Gordana Meštrović, likovni voditelj
 
Popis autora
 
Marija Arnautović, Zlata Barili, Andrija Baša, Nataša Bokan, Justina Ćurić, Nada Čatipović, Željka Čaja, Radmila Damjanić, Marija Jelača, Emilija Jelaković, Zdenka Jurinec, Jelka Klemar, Biserka Konečny, Ljiljana Kos Hebrang, Maja Kraljević, Stevo Matić – Stiv, Mirjana Kulić Palčić, Nada Magjerek, Neda Penavić, Ljerka Prišćan, Marina Plančić Vitauš, Maja Radić, Adrijana Stojanović, Vjera Stančić, Mirjana Štengl, Anita Videk Lenček, Gordana Vukorepa