Ugovor iz Marakeša: zašto je važan!?

Izložba 04.09.2018. - 19.09.2018. Knjižnica Marina Držića
Ugovor iz Marakeša će omogućiti osobama koje su slijepe, imaju oštećenje vida ili imaju teškoće čitanja i
disleksiju umnožavanje, distribuciju i posudbu djela zaštićenih autorskim pravima u prilagođenom formatu.
Knjižnice rade isključivo u interesu svojih korisnika i trebale bi biti oslobođene od plaćanja naknade
(odredbu o izuzeću od plaćanja naknade trebalo bi uvesti u Zakon o autorskom i srodnim pravima).
Knjižnice su zainteresirane registrirati se kao„ ovlašteni subjekti“ (čl. 5 Direktive EU 2017/1564), koji mogu izrađivati, distribuirati ili davati na korištenje građu u posebnim formatima prikladnim za osobe s teškoćama u čitanju.
Izložba je organizirana u okviru Nacionalne kampanje "I ja želim čitati!".