Vesna Šmigovec Gregurić

Izložba 13.06.2017. - 08.07.2017. Knjižnica Sesvete Početak događanja: Otvorenje 19:00 sati Galerija Oblok
Vesna Šmigovec Gregurić gradi profinjeni, suptilni svijet  nenametljivih pomaka i  tankoćutne dinamike. Njezin likovni izraz karakterizira blagi pomak, kontinuirano kretanje, no dinamika koju umjetnica pri tome gradi ne zasniva se na agresivnom iskoraku u kontraste nego na osluškivanju vlastite dinamike i dinamike materijala te na polaganom građenju specifičnog, likovnoga svijeta. Na ovoj izložbi autorica je  izložila drvene skulpture koje su odražavale  princip repeticije elemenata - svaki je element bio u dosluhu sa ostalima no nije postojala doslovna unificiranost nego su se odnosi organski gradili, poštujući  rast i varijabilnost unutar elementa, kao i grupne strukture. Osim skulptura, umjetnica je izložila i slike na drvetu, svojevrsne reljefe koje karakterizira nježan, često pastelni ili svijetli kolorit, te aditivni princip unošenja novih elementa koji doprinose reljefnoj dinamici rada. Tematski umjetnicu interesiraju prirodni i urbani pejzaži koje koloritom  prenosi u neki maštoviti, pomalo dječji razigrani svijet. Konstantni su elementi pejzaž, neka vrsta oblaka, krošnje ili ptica koje predstavljaju mogući let, odlazak od zemlje, napuštanje krutosti, slobodu i nesputanost. Tek je na dva rada bilo prepoznatljivo žensko lice, od kojih je jedan autoportret inkorporiran u razigrani pejzaž.
Vedar svijet Vesne Šmigovec funkcionira kao portal koji vodi u polje novih zakonitosti, neopterećene, lagane i lagodne, nudeći na taj način potpuni pomak od trendova i dominantnih likovnih diskursa. Svijet koji je umjetnica izgradila dosljedno je neopterećen, ne karakterističan i na taj način, i u kontekstu dominantnih kulturnih strujanja, doslovno provokativan u svome razigranom eskapizmu.