Zbirka nestalih mirisa

Radionica 30.09.2022. - 02.10.2022. Čitaonica i Galerija VN
Pozivamo vas na radionicu "Zbirka nestalih mirisa" u sklopu projekta Kvartovski objektiv 2022., u suradnji Ureda za fotografiju – Galerije Spot, Galerije VN i Živog Ateljea DK.

U sklopu radionice nestalih mirisa kvarta Črnomerca prikupljat ćemo anorganske i organske materijale tijekom tematske šetnje kojom istražujemo olfaktivno nasljeđe kvarta. Skupljene materijale – urbane objekte, komadiće površine, betonsku i asfaltnu prašinu, rđu, dlake, zemlju, lišće i sl. obradit ćemo tradicionalnom tehnikom toplog enfleurage-a ili ekstrakcijom mirisnih tvari u neutralnoj masti laganim zagrijavanjem. U sklopu radionice će dr. sc. Darko Vušak predstaviti procese suvremene sintetizacije mirisa, a cilj radionice je potaknuti promišljanje o načinima očuvanja mirisa kao procesu translacije i prijenosa podataka te načinima eksperimentalne digitalizacije mirisa, pretvorbom mirisnih spojeva u zvuk i sliku. Arhiviranjem mirisa, približavamo se pitanjima dokumentacije specifične povijesti Črnomerca kao tvorničkog kvarta, načinima očuvanja istih, ali i spekuliranju o mirisima koji su bili i koji će tek nastati novim gradskim planovima. Također dotaknut ćemo se pitanja kako stvoriti novi mirisni okoliš te koristiti osjetilo mirisa kao alat emotivne komunikacije u javnom prostoru.

Mentori:
Luana Lojić
dr. sc. Darko Vušak

Radionica je otvorena za sve zainteresirane, bez obzira na predznanje o fotografiji. Primamo prijave maksimalno 10 osoba, na e-adresu info@officeforphotography.com, najkasnije do 29. rujna 2022.
Molimo da se jave samo oni zainteresirani, koji mogu sudjelovati u svim aktivnostima radionice.
 
PLAN održavanja radionice:
Petak: 30. 9. 2022., Galerija VN, 17:00–20:00
Uvodno predavanje o tradicionalnim i suvremenim metodama ekstrakcije mirisa, tematska šetnja kvartom Črnomerec, skupljanje materijala i priprema ulja.
Subota: 1. 10. 2022., Galerija VN, 11:00–13:00
Pokusi, eksperimentiranje s materijalom i njihovom pretvorbom u digitalni podatak. *Potrebno je ponijeti laptop.
Nedjelja: 2. 10. 2022., okupljanje ispred Galerije VN, 11:00–13:00
Sadnja mirisa u javnom prostoru.
- - - - - - - - - - - - 
Kratka biografija mentorice:
Luana Lojić bavi se primijenjenom kozmofilijom i internet nomadstvom. Od poezija za kamenje do živih instalacija, videa, filma, glasanja i live arta koji tematiziraju odnos čovjeka sa sustavima, percepcijama i materijalnostima što ga okružuju, u svom radu nastoji shvatiti prirodne procese izvan i unutar pojma osjetila. Čini šestinu umjetničkog kolektiva za interdisciplinarno djelovanje znanosti i umjetnosti Ljubavnice.