Željka Grobotek i Marija Lovrić: Konstruktivnost destrukcije

Izložba 18.09.2012. - 27.09.2012. Čitaonica i Galerija VN Željka Grobotek i Marija Lovrić
"Umjetnost u društvu koje se raspada, ako je iskrena, mora odražavati i raspadanje. A ako ne želi iznevjeriti svoju ulogu u društvu, umjetnost mora prikazati promjenjivost svijeta. I pomoći mu da se promijeni."       
— Ernst Fischer

Umjetnice Željka Grobotek i Marija Lovrić odlučile su povezati svoje prijašnje radove te  objediniti dva zasebna koncepta; dva odvojena "konstrukta" u zajedničku cjelinu – izložbu naziva Konstruktivnost destrukcije. Sam naziv izložbe upućuje na stvaralački koncept koji stoji iza njihovih radova predstavljenih u Galeriji VN. Iako su posrijedi, na prvi pogled,  potpuno različiti radovi, izraz "konstruktivnost destrukcije" ukazuje na zajednički sistem i princip stvaranja umjetničkih djela, kao i na činjenicu da autorice dijele sličan senzibilitet u pogledu na društvo i okolinu koja ih okružuje. No, o kakvoj je okolini zaista riječ? Marija Lovrić i Željka Grobotek polaze od premise da živimo u destruktivnom društvu u kojemu vlada kaos, ili riječima Ernsta Fischera, da živimo u "društvu koje se raspada". Umjetnice svojim radovima nastoje uspostaviti red i ravnotežu na način da iz toga kaosa kao elemente destrukcije uzimaju iskorištene i često viđene motive i materijale – te ih svojom umjetničkom intervencijom spajaju u novi konstrukt, dajući im tako novi smisao i novo značenje u obličju "konstrukta destrukcije".

Željka Grobotek doprinosi ovom konceptu radovima iz ciklusa Posljednji dani. Formu njenih radova čini spoj motiva vitraja i masovnih medija; scena iz televizijskih sapunica, reklama, letaka i novinskih članaka s kojima se autorica svakodnevno susreće. Prikupljanjem  materijala za svoj umjetnički konstrukt, Željka Grobotek željela je istaknuti krhki položaj čovjeka koji u današnjoj okolini, baš kao i sama umjetnica, nema apsolutnu mogućnost odabira informacija koje će do njega doprijeti. Rezultati nemogućnosti tog odabira kao i vrste informacija koje se promoviraju su fatalni te upućuje na degradiranje moralnog sustava, kao i na destrukciju civilizacijskih vrijednosti. Naslov ciklusa odnosi se na biblijske "posljednje dane"; zaključno razdoblje koje prethodi izvršenju Božje presude i ukazuje na svršetak postojećeg društvenog i vjerskog poretka, odnosno njegovu postupnu destrukciju.

Za razliku od Željke Grobotek koja predočava degradaciju čovjekovih vrijednosti uz pomoć dihotomije duhovnog i materijalnog, Marija Lovrić u svojim radovima ističe destrukciju čovjeka i njegove okoline kroz odnos dviju cjelina; biosfere i tehnosfere. Njeni radovi prije svega propituju povezanost čovjeka (biosfere) i tehnologije (tehnosfere) kao i rezultat njihove interakcije. Kroz lik čovjeka koji je prikazan kao konstrukt – kao tijelo "u dijelovima" u relaciji s različitim tehnološkim dostignućima – također konstruktima, autorica želi naglasiti destruktivno djelovanje tehnologije na čovjeka i prirodu, te mogućnost da čovjek svojim protu-prirodnim djelovanjem sve više postaje nalik stroju.

Autorice ovom izložbom seciraju suvremeno društvo te ističu sve ono što u njemu ne valja, a osobito se osvrću na kritiku masovnih medija zbog promoviranja lažnih vrijednosti i nasilja, nametanja nerealnih i nezdravih ideala ljepote, konzumerizma te masovnog zaglupljivanja, a time i na tehnologiju koja je sve to omogućila. Kroz oprečne koncepte – duhovnog i materijalnog, prirodnog i artificijelnog, reda i kaosa – te postavljajući čovjeka u srž problema, umjetnice nastoje posjetiteljima sugerirati da i oni kritički sagledaju svijet koji ih okružuje.
Ivana ObradovićŽeljka Grobotek (Zagreb, 1986.) upisuje Preddiplomski studij grafike na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu 2006. godine. Na trećoj godini se opredjeljuje za klasu prof. Roberta Šimraka. Godine 2012. završava Diplomski studij grafike na ALU, Zagreb.
Članica je HDLU-a.
kontakt
098 1847 696
zeljka_grobotek@yahoo.comMarija Lovrić (Zagreb, 1986.) završila je Diplomski studij likovne kulture, Nastavnički odsjek, klasa Ines Krasić, ALU, Zagreb (2009. – 2012.). Od 2006. do 2009. pohađa Preddiplomski studij likovne kulture, Nastavnički odsjek, ALU, Zagreb. Područje interesa su joj transmisija i povezanost čovjeka (biosfere) i tehnologije (tehnosfere) kroz crtež (kombinirane tehnike), instalacije i skulpture.
kontakt
098 9015 708
lmarija64@yahoo.com