"I JA ŽELIM ČITATI!" Nacionalna kampanja za osobe s teškoćama čitanja i disleksijom

Hrvatsko knjižničarsko društvo smatra da je u interesu javnosti i cijeloga hrvatskog društva osigurati neometan i ravnopravan pristup književnim djelima i informacijama svim dobnim skupinama osoba s teškoćama čitanja, disleksijom i osobama koje ne mogu čitati standardni tisak. Kampanja koju pokreću knjižničari pokušat će povezati sve one sudionike u procesu zagovaranja za boljim razumijevanjem problema osoba s teškoćama čitanja. Organizator kampanje je Komisija za knjižnične usluge za osobe s invaliditetom i osobe s posebnim potrebama HKD-a, a Knjižnice grada Zagreba su jedan od suvoditelja kampanje koja će se u suradnji s brojnim partnerima provoditi  od jeseni 2016. do jeseni 2017. godine.

Cilj ove kampanje je informirati i educirati javnost te je učiniti osjetljivom za problematiku osoba s teškoćama čitanja i disleksijom. Pokušat će se utjecati na izmjenu Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima (NN 167/03, čl. 86) koji bi omogućio osobama s teškoćama čitanja i disleksijom lakši pristup većem broju knjiga priređenih za ovu skupinu ljudi.

Više informacija o kampanji na https://www.facebook.com/IJaZelimCitati/