Odjel za odrasle
Knjižnični fond Odjela za odrasle:
 • 15.152 sveska knjiga (3.092 - znanost, 11.645 - beletristika, 415 - priručni fond)
 • 8 naslova periodičkih publikacija, časopisa i novina
Usluge
 • posudba knjižne građe
 • informacije o traženim naslovima i savjeti pri izboru građe
 • izbor literature za izradu domaćih zadaća, referata, seminarskih ili diplomskih radova
 • pristup internetu
 • pomoć i upute za pretraživanje kataloga i interneta
 • rezervacija knjižne građe
 • korištenje zaštićene zbirke, priručne literature, periodičkih publikacija, dnevnog i tjednog tiska samo u knjižnici
 • dostava knjiga na kućnu adresu korisnicima starije životne dobi (Projekt 65 plus)
 • na odjelu se kontinuirano postavljaju tematske ili informativne izložbe knjiga i knjižnične građe koje su vezane uz kalendare događanja ili prate kulturna zbivanja
 • u dvorani za izložbe i različite aktivnosti održavaju se lutkarske predstave, susreti s književnicima, tribine, predavanja, likovne izložbe, koncerti, kontinuirane izložbe radova čiji su autori pripadnici treće životne dobi (Projekt 65 plus) kao i druge aktivnosti za djecu i odrasle
 • jedanput mjesečno sastaje se Čitateljski klub za tinejdžere Iskra
 • sudjelovanje u projektu Knjižnica širom otvorenih vrata