Aktivnosti
Ponedjeljak
16 - 18 h
Aktivnosti za školsku djecu
Utorak
17 - 18 h
Likovna radionica
Srijeda
17 - 18 h
Mala škola (za predškolce)
Četvrtak 16 - 18 h
Kompjutorska igraonica
Petak
16 - 18 h
Aktivnosti za predškolce