Osnovni podaci
Prostor: 99 m2
Fond (31. 12. 2023.): 37.808 jedinica građe
Članstvo (31. 12. 2023.): 2.809
Posudba (31. 12. 2022.): 29.123 jedinice građe
 
Knjižnica Marina Držića područna je knjižnica knjižnične mreže Marina Držića koju osim nje čine još Dječja knjižnica Marina DržićaKnjižnica Ivana Gorana Kovačića i Knjižnica Savica.

Knjižnica Marina Držića osnovana je 1946. godine u sastavu Doma kulture „Ivan Goran Kovačić“, a kao samostalna ustanova počinje djelovati 1948. pod nazivom Knjižnica „Trnje“. Od 1967. nalazi se na sadašnjoj adresi Ulica grada Vukovara 222, a 1996. dotadašnji naziv Narodna biblioteka „Marin Držić“ promijenjen je u Knjižnica Marina Držića. Za zasluge i postignute rezultate Knjižnici je 1981. godine dodijeljena Nagrada grada Zagreba.

Godine 2007. Knjižnica zajedno s ostalim ograncima ulazi u sastav Knjižnica grada Zagreba.

Knjižnica Marina Držića posjeduje 42 324 sveska, nema odjel za djecu i mladež, već je namijenjena samo odraslim korisnicima, za koje provodi različite projekte i programe: predavanja, susrete s autorima, radionice, izložbe.

Zbog specifičnosti prostora veliki dio knjižničnog fonda nije u slobodnom pristupu, već je smješten na galeriji i u spremišnom prostoru, a zbirka zaštićenog fonda premještena je u Odjel nabave i obrade (Ulica Vladimira Ruždjaka 21). Knjižnica nema čitaonicu periodike i studijsku čitaonicu, no korisnicima je na raspolaganju iznimno bogat fond stručne literature, a cjelokupan knjižni fond gradi se i obnavlja u skladu s korisničkim interesima i potrebama.

Pristup internetu omogućen je na jednom korisničkom računalu.

Knjižnica samostalno ili u suradnji s lokalnom zajednicom odnosno suradnim ustanovama redovito organizira tematske i likovne izložbe (likovni umjetnici, muzeji, Hrvatske vode, Poliklinika za rehabilitaciju slušanja i govora SUVAG, Hrvatska knjižnica za slijepe, Škola primijenjene umjetnosti i dizajna - Tekstilni odjel, Prirodoslovna škola Vladimira Preloga, Dom za starije osobe Sveta Ana Zagreb, Zrinjevac, Art za po Doma) te donacije knjiga (Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet i Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Sportski savez grada Zagreba, SOS Dječje selo Lekenik, Hotelijersko-turistička škola u Zagrebu).

Knjižnica posjeduje zbirku stripova koja trenutačno sadrži 1413 svezaka svih hrvatskih izdavača koji se bave izdavanjem stripova. Uz popularne naslove s kojima su ljubitelji stripa već upoznati, dostupni su mnogi naslovi iz produkcije europskog stripa, a zahvaljujući novim tendencijama u izdavaštvu i suvremeni klasici američkog stripa ovjenčani brojnim nagradama. Nabava stripova fokusirana je prije svega na njihov autorski i umjetnički potencijal pa zbirka sadržava mnoga vrijedna djela koja razvijaju vizualnu i verbalnu pismenost te ljubav prema čitanju. Među knjižničnim korisnicima ova zbirka uživa veliku popularnost.

U Knjižnici se  provode projekti Knjižnica grada Zagreba: 65 plus i Zelena knjižnica za zeleni Zagreb.

U sklopu Radne skupine ZKD Biciklisti djelatnice Knjižnice aktivno sudjeluju u organizaciji biciklijada kojima se zagovara kretanje na otvorenom i stvara pozitivna slika u javnosti o djelatnostima kojima se knjižnice i knjižničari bave te se proširuje komunikacija s korisnicima kako bi se što više poboljšale knjižnične usluge.

U okviru projekta 65 plus u Knjižnici Marina Držića održava se Sat informacijske pismenosti - besplatna radionica informatičkog i informacijskog opismenjavanja osoba treće životne dobi. Radionica je nazvana Tko se (ne)boji računala još?.

Projektom Zelena knjižnica za zeleni Zagreb Knjižnica je ozelenila svoj interijer. Tridesetak sobnih biljaka i akvarij s ribicama čine prostor ugodnijim. U okviru ovog projekta Knjižnica je pokrenula info kutak Ježekov vuglec, u kojem se mogu pronaći informacije o ekologiji, održivom razvoju, zaštiti biljnoga i životinjskoga svijeta te očuvanju okoliša.

Knjižnica je od 2019. godine uključena u projekt Na Trnju sa zvijezdama, koji pridonosi provedbi Nacionalne strategije poticanja čitanja. Provodi se u svim knjižnicama knjižnične mreže Marina Držića.

U provedbu Nacionalne kampanje za osobe s teškoćama čitanja i disleksijom „I ja želim čitati!“ Knjižnica se uključila 2016. godine.
 

 Tramvajska stanica Kruge ili Strojarska - tramvajske linije br. 3, 5, 13

 Parkiranje moguće u okolnim ulicama
 Stalak za bicikle