Kultura s kulturom
Kultura s kulturom je projekt u suradnji Državnog arhiva u Zagrebu i Knjižnice Prečko u kojem ćemo prezentirati fond Knjižnice Prečko te izložbe Državnog arhiva u Zagrebu, informativno-dokumentarnog karaktera, nastale na temelju gradiva pohranjenog u Državnom arhivu u Zagrebu. Izložbe i ostale djelatnosti, održavat će se u prostoru knjižnice.

Državni arhiv u Zagrebu je javna ustanova od posebnog značaja za Republiku Hrvatsku koja obavlja arhivsku djelatnost kao javnu službu sukladno Zakonu o arhivskom gradivu i arhivima te drugim zakonskim propisima. 
Osnivač Državnog arhiva u Zagrebu je Republika Hrvatska, a prava i dužnosti osnivača obavlja Ministarstvo kulture u okviru ovlasti Vlade Republike Hrvatske. Izvor: http://daz.hr/djelatnost/#

Zahvalila bih ravnatelju Državnog arhiva u Zagrebu, Darku Rubčiću, prof., na podršci predloženog projekta Kultura s kulturom.

Zamisao projekta „Kultura s kulturom“: Stjepana Skender, mag. bibl.

**Prva gostujuća izložba u sklopu projekta Kultura s kulturom je Zagrebački biciklistički vremeplov, autorice Mirjane Gulić. Izložbu i deplijan financiralo je Ministarstvo kulture Republike Hrvatske. Prvi put javnosti je bila prikazana 2019. godine. Cilj ove izložbe je potaknuti istraživanja vrijedne kulturne baštine koja se čuva u arhivima, muzejima i knjižnicama. Izložba se sastoji od sedamnaest panoa koji prikazuju razvoj bicikla, biciklizma i biciklističkih društava u Zagrebu. Nastala je u suradnji arhiva, Tehničkog muzeja, Muzeja grada Zagreba, Hrvatskog športskog muzeja i knjižnica. Povijesni prikaz se sastoji od originalnih fotografija od 1880. godine nadalje, pravila i voznih propisa, prvih biciklističkih utrka, dopisa društva biciklista Gradskom poglavarstvu o održavanju međunarodne utrke, znački Saveza hrvatskih biciklista. Trajanje: 26. veljače 2021. do 31. ožujka 2021.

**Druga gostujuća izložba u sklopu projekta Kultura s kulturom je Šetnja Zagrebom dokonog purgera, autorica Dubravke Čengić i Ivane Prgin. U mjesecu svibnju obilježavamo i Dan grada Zagreba, a ova izložba donosi povijesni presjek razvoja i izgleda grada Zagreba. Tema ove izložbe je Zagreb na starim fotografijama, a naziv izložbe, Šetnja Zagrebom dokonog purgera, kao i koncepcija inspirirani su istoimenim prilogom koji je izlazio u Reviji Zagreb početkom 40-tih godina prošlog stoljeća. Trajanje: 3. svibnja 2021. do 4. lipnja 2021.

**Treća gostujuća izložba u sklopu projekta Kultura s kulturom je izložba Ostavine, autorice Mirjane Gulić. Državni arhiv u Zagrebu na izložbi Ostavine prezentira arhivsku građu iz svog fundusa kojom se prikazuje kako je u Zagrebu tekao ostavinski postupak. Tema je ilustrirana dokumentima u kojima su iskazane oporuke, ali i drugi dokumenti koji daju uvid u zakonsko reguliranje provedbe ostavinskog postupka te prikazuju duh vremena.

**Četvrta gostujuća izložba u sklopu projekta Kultura s kulturom je izložba Fakultetsko dobro Maksimir, autora Mirjane Gulić i Damira Validžića. Radi se o katastarskoj, zemljišnoknjižnoj, kartografskoj, građevinskoj dokumentaciji i gradivu uprave.