Aktivnosti

R.E.A.D. Čitaj (o) psu / 13.10.2021. - 01.06.2022., utorkom od 18:00 do 19:00 sati.
Radionice za pomoć djeci u čitanju uz psa Kiru i njegovog vlasnika iz Udruge za pet therapy Identificienter (UPTIV).
Radionice su individualne, za svako dijete posebno u trajanju od 15 min. U sklopu Nacionalne kampanje za osobe s teškoćama čitanja i disleksijom "I ja želim čitati". 


Pričaj mi! Crtam ti! / 06.10.2021. - 01.06.2022., srijedom od 10:30 - 11:30 sati.
Pričaonica i čitaonica za djecu od 3 do 6 godina.


Read to me!
Program čitanja slikovnica na engleskkom jeziku
- srijedom u 18:30 sati od 09.02. svaki drugi tjedan
- srijedom u 15:00 sati od 16.02. svaki drugi tjedan