Odjel za djecu i mladež
Knjižnični fond Odjela za djecu i mladež:
 • 15.714 sveska dječjih knjiga i slikovnica
 • 4 naslova periodičkih publikacija, časopisa i novina
 • 169 igračaka, društvenih igara, scenskih lutaka i muzikalija
Usluge
 • posudba građe
 • informacije o traženim naslovima i savjeti pri izboru građe
 • izbor literature za izradu domaćih zadaća, referata, seminarskih ili diplomskih radova
 • pristup internetu
 • pomoć i upute za pretraživanje kataloga i interneta
 • rezervacija građe
 • korištenje priručne literature, dječjih novina i časopisa, igračaka, društvenih igara, scenskih lutaka i muzikalija samo u knjižnici
 • na odjelu za djecu i mladež održavaju se kontinuirani tjedni programi igranja i svijeta priča za djecu predškolskog uzrasta, povremeni programi za djecu s teškoćama u razvoju (Projekt Knjižnica širom otvorenih vrata), likovne, kreativne i lutkarske radionice, kutić društvenih igara, kutić računalnih igara, kviz, lutkarske predstave, posebni programi - Lektira na drugi način, Vrtić u gostima, Škola u gostima …

Stalne aktivnosti Odjela za djecu i mladež >