8. sesvetski pjesnički maraton

17.03.2015 Knjižnica Sesvete
Kulturni četvrtak u Sesvetama

Priijava na 8. sesvetski pjesnički maraton koji će se održati u Knjižnici Sesvete, Trg D. Domjanića 6, Sesvete,
u  četvrtak, 16. travnja 2015. (od 18,00 sati do  fajrunta).
Ušima će ugađati Blues band Dharma, a očima foto-projekcija "Labirinti povezanosti“ (Ilustracije Karmen Stošić, poezija Marina Mladen). Odbor za doček: Ivan Babić, Krešimir Bagić i Miroslav Mićanović  

tel. 2002-064 (Knjižnica Sesvete); mob. 091/578  2969 (Ivan Babić); e-mail: ivbabic@gmail.com