Galerija VN - Umjetnički projekti izabrani za izlaganje u 2019. godini

Stručni savjet Galerije VN u sastavu Jasna Jakšić, Daniel Kovač, Ines Krasić, Sabina Sabolović, Sunčica Ostoić i Olga Majcen Linn odabrao je sljedeće projekte za izlaganje u 2019. godini:
 
 1. Ana Opalić i Barbara Matejčić: Želim biti Superman
 2. Dan Oki: Odsutnost Teleprisutnosti
 3. Ela Štefanac, Nives Žarković, Darija Žmak Kunić: Samoočuvanje: legalno krijumčarenje zbilje
 4. Format C: free_art_-_source
 5. Ira Ferris i Julia Bavyka: Mladen Stilinovic Study Center
 6. Jelena Petrić: Objekt
 7. Marta Stražičić: EVGENIA308
 8. Moda_migracije_identitet, izložba studenata TTF-a, koncepcija Jasminka Končić 
 9. Niko Mihaljević: Kristalna lubanja
 10. Nina Kurtela, Maša Milovac, Petra Mrša, Mejra Mujčić, Petra Zlonoga, Jasna Žmak: Što s tijelom?
 11. Platforma za eksperiment 1.3
 12. Pleurad Xhafa: Untitled, koncepcija Marko Stamenković
 13. Silvio Foretić: Zvuk, koncepcija Siva Zona 
 14. Sven Klobučar: Razgovor  s duhom, izložba crteža i priča
 15. Vladimir Novak - VNuVNu: Sukob interesa