Galerija VN - Umjetnički projekti izabrani za izlaganje u 2020. godini

Stručni savjet Galerije VN u sastavu Jasna Jakšić, Daniel Kovač, Ines Krasić, Sunčica Ostoić, Sabina Sabolović i Olga Majcen Linn odabrao je sljedeće projekte za izlaganje u 2020. godini:

1. ABS: Madam President in the Hobbit Hole
2. Anita Bacic: e-migracija, kustoska koncepcija Sonja Leboš
3. Anna Best: Plastic Water Stone (radni naziv)
4. Antonio Kutleša:  DIY / Uradi sam, kustoska koncepcija: Jurica Mlinarec
5. Bršljančica – drugačiji horizonti, : Ela Štefanac, Nives Žarković i Darija Žmak Kunić
6. DISTRUST THE STORYTELLER, grupna izložba: Sylviana Agacinski, kolektiv Doplgenger, Vladimir Danailov, Tilmann Mayer Faye, kustoska koncepcija Nataša Bodrožić
7. Filip Borelli: Povratno prostorna glazba
8. Ida Loher: Pauza
9. Luana Lojić: What is Sound – Alpha Blending
10. Marko Gutić Mižimakov: Izvedbeni teren za afektivne klonove
11. Mihael Giba: Arheologija rada, kustoska koncepcija Mirna Rul
12. Nika Oblak i Primož Novak: And Now for Something Completely Different 11
13. Platforma za eksperiment 1.3., koncepcija Lare Badurine, Liberte Mišan, Sare Salamon i Antonija Kiselića.
14. Teuta Gatolin: Lorem Ipsum
15. TTF: Identitet, kustoska koncepcija Jasminka Končić