Izborna skupština Zagrebačkog knjižničarskog društva

06.06.2012
Izborna skupština Zagrebačkog knjižničarskog društva održat će se u četvrtak, 14. lipnja 2012. godine u 12,30 sati, u dvorani na Odjelu za djecu i mladež u Gradskoj knjižnici, Starčevićev trg 4, Zagreb.
 
Dnevni red Skupštine:
 1. Otvaranje Skupštine i pozdravna riječ predsjednice
 2. Izbor radnog predsjedništva
 3. Izbor radnih tijela i utvrđivanje kvoruma
 4. Izvještaj o radu Društva: izvještaj predsjednice, izvještaj blagajnice, izvještaj Nadzornog odbora
 5. Davanje razrješnice predsjednici, članovima Upravnog i Nadzornog odbora
 6. Predlaganje i izbor predsjednika, te članova Upravnog i Nadzornog odbora
 7. Prijedlog kandidata za predsjednika Hrvatskoga  knjižničarskog društva
 8. Predlaganje i izbor zastupnika Društva na 38. Skupštinu HKD-a u Osijeku
 9. Prijedlog kandidata za članove stručnih komisija i radnih grupa HKD-a
 10. Članarine
 11. Razno
 
Predsjednica Zagrebačkoga knjižničarskog društva
 
Katja Matković Mikulčić, v.r