Knjižnica Kajfešov brijeg - telefonska linija u kvaru

U Knjižnici Kajfešov brijeg telefonska linija je u kvaru do daljnjega.