Knjižnice grada Zagreba na sajmu za starije i sve ostale Pravo doba

19.05.2015
Knjižnice grada Zagreba na sajmu za starije i sve ostale Pravo doba
22. 5. u 12,00 sati Knjižnice grada Zagreba predstavit će na sajmu za starije i sve ostale Pravo doba - programe za treću životnu dob koji se pod zajedničkim nazivom 65+ održavaju u pojedinim knjižnicama mreže. Bit će riječi i o uslugama koje mogu koristiti članovi, programima za sve građane i posebno one za treću životnu dob kao što su Sat informacijske pismenosti, Slikosat, Susreti generacija, izložbe radova, čitateljski klubovi… Programe će predstaviti na otvorenoj pozornici u Kongresnoj dvorani diplomirane knjižničarke Krstina Krpan i Martina Uroda.