Kvar Bibliobusa 1

09.04.2015 Bibliobus
Obavještavamo korisnike da zbog kvara na vozilu, bibliobus 1 neće doći na sljedeća stajališta:
10.04.2015. petak: INA Naftaplin, Chromos, Dukat i Srednjaci
11.04.2015. subota:  Pokupsko, Kravarsko i Mala Buna.