Natječaj za izlaganje u Galeriji Prozori u 2021. godini

Natječaj za izlaganje u Galeriji Prozori u 2021. godini
Rok prijave 15. srpnja 2020.
 
Galerija Prozori raspisuje natječaj za izlaganje u 2020. godini. Natječaj je otvoren za izložbe, akcije, performanse, umjetničko-istraživačke projekte, kao i kustoske koncepcije. Posebna će se pozornost usmjeriti na prijedloge koji kritički promišljaju javni prostor te inovativno reagiraju na kontekst galerije.
Prijave se mogu poslati e-mailom ma adresu prozori.galerija@gmail.com.
Prijedloge će razmatrati Umjetnički savjet Galerije Prozori.
Rezultati će biti objavljeni na web stranici Knjižnica grada Zagreba  do 20. srpnja 2020.
 
Prijedlozi trebaju sadržavati:
• ime, prezime i kontakt (broj telefona, mobilnog telefona, adresa ili e-mail adresa) autora/autorice projekta
• životopis autora/autorice projekta
• opis projekta (do 300 riječi)
• skice ili drugi vizualni materijal (do 5 fotografija)
Za sve dodatne informacije obratiti se voditeljici Galerije Prozori.
tel.: 01/2318-596
e-mail: prozori.galerija@gmail.com
https://www.kgz.hr/default.aspx?id=678
https://www.facebook.com/pages/Galerija-Prozori/163929313783977?ref=hl
adresa: Galerija Prozori, Knjižnica S. S. Kranjčevića
Zapoljska 1
10000 Zagreb
 
Odabrane prijedloge Galerija Prozori predlaže za sufinanciranje Gradskom uredu za obrazovanje, kulturu i sport Grada Zagreba i Ministarstvu kulture RH.
 
 
 
 
Deadline: July 15, 2020
Prozori Gallery is inviting applications for exhibiting in 2019. The application is open to exhibitions, actions, performances, art and research projects, and curatorial concepts. Particular attention shall be given to proposals that animate the public space and critically deliberate and innovatively react to the context of the Gallery.
Applications can be sent by email prozori.galerija@gmail.com
Proposals shall be considered by the Art Committee of Prozori Gallery.
Results shall be published on the website of Zagreb City Libraries no later than July 20, 2020.
 
 Proposals must contain the following information:
 
• name, surname and contact information (telephone number, cell phone number, address, or email) of the project author
• Curriculum Vitae of the project author
• project description (300 words at most)
• sketches or other visual material (5 photographs at most)
For all additional information, please contact the Head of Prozori Gallery.
tel.: +385 1 2318 596
email: prozori.galerija@gmail.com
https://www.kgz.hr/default.aspx?id=678
https://www.facebook.com/pages/Galerija-Prozori/163929313783977?ref=hl
address: Galerija Prozori, Knjižnica S. S. Kranjčevića
Zapoljska 1
10000 Zagreb, Croatia
Selected applications shall be proposed by Prozori Gallery for co-funding to the Zagreb City Office for Education, Culture and Sports, and the Ministry of Culture of the Republic of Croatia.