Natječaj za izlaganje u Galeriji Prozori u 2022. godini

Natječaj za izlaganje u Galeriji Prozori u 2022. godini

Rok prijave 5. srpnja 2021.
 
Galerija Prozori raspisuje natječaj za izlaganje u 2022. godini. Natječaj je otvoren za izložbe, akcije, performanse, umjetničko-istraživačke projekte, kao i kustoske koncepcije. Posebna će se pozornost usmjeriti na prijedloge koji kritički promišljaju javni prostor te inovativno reagiraju na kontekst galerije.
S obzirom na smještaj u knjižnici, tj. višenamjenski javni prostor te široku publiku kojoj se obraća, galerija Prozori predstavlja netipični galerijski prostor. U programskoj koncepciji sažimaju se odrednice vezane uz programe suvremenih umjetničkih praksi i knjižničnog djelovanja te ona nastoji aktivirati i naglasiti važnost javnog prostora, tematizirati socijalne, prostorne, povijesne i kulturne konstelacije do kojih dolazi.  
 
 
Prijave se mogu poslati e-mailom na adresu prozori.galerija@gmail.com
 
Prijedloge će razmatrati Umjetnički savjet Galerije Prozori u sastavu: Petra Dolanjski, povjesničarka umejtnosti i knjižničaraka; Božena Končić Badurina, vizualna umjetnica; Andreja Kulunčić, vizualna umjetnica, Maša Štrbac, povjesničarka umjetnosti i Irena Bekić, povjesničarka umjetnosti i knjižničarka, voditeljica Galerije Prozori. 
Rezultati će biti objavljeni na web stranici Knjižnica grada Zagreba.
 
Prijedlozi trebaju sadržavati:
• ime, prezime i kontakt (broj telefona, mobilnog telefona, adresa ili e-mail adresa) autora/autorice projekta
• životopis autora/autorice projekta
• opis projekta (do 300 riječi)
• skice ili drugi vizualni materijal (do 5 fotografija)
Za sve dodatne informacije obratiti se voditeljici Galerije Prozori.
tel.: 01/2318-596
e-mail: prozori.galerija@gmail.com
https://www.kgz.hr/default.aspx?id=678
https://www.facebook.com/pages/Galerija-Prozori/163929313783977?ref=hl
adresa: Galerija Prozori, Knjižnica S. S. Kranjčevića
Zapoljska 1
10000 Zagreb
 
Odabrane prijedloge Galerija Prozori predlaže za sufinanciranje Gradskom uredu za kulturu Grada Zagreba i Ministarstvu kulture i medija RH.
 
 
 
 
Deadline: July 5, 2021
Prozori Gallery is inviting applications for exhibiting in 2022. The application is open to exhibitions, actions, performances, art and research projects, and curatorial concepts. Particular attention shall be given to proposals that animate the public space and critically deliberate and innovatively react to the context of the Gallery.
Considering its position in a library, a public space which addresses a wide audience, the Prozori gallery is an atypical gallery space. The program concept summarizes the determinants related to the programs of contemporary art practices and library activities, and it seeks to activate and emphasize the importance of public space, thematize the social, spatial, historical and cultural constellations that occur in its space.
 
Applications can be sent by email prozori.galerija@gmail.com
Proposals shall be considered by the Art Committee of Prozori Gallery.
Results shall be published on the website of Zagreb City Libraries no later than July 20, 2020.
 
 Proposals must contain the following information:
 
• name, surname and contact information (telephone number, cell phone number, address, or email) of the project author
• Curriculum Vitae of the project author
• project description (300 words at most)
• sketches or other visual material (5 photographs at most)
For all additional information, please contact the Head of Prozori Gallery.
tel.: +385 1 2318 596
email: prozori.galerija@gmail.com
https://www.kgz.hr/default.aspx?id=678
https://www.facebook.com/pages/Galerija-Prozori/163929313783977?ref=hl
address: Galerija Prozori, Knjižnica S. S. Kranjčevića

fotografija: Jurana Hraste