Natječaj za izlaganje u Galeriji Prozori u 2024.

Produljen rok za prijavu na Natječaj za izlaganje u Galeriji Prozori u 2024. godini
Rok prijave 2. 7. 2023.
 
Galerija Prozori raspisuje natječaj za izlaganje u 2024. godini. Natječaj je otvoren za izložbe, akcije, performanse, umjetničko-istraživačke projekte, kustoske koncepcije te edukativni i diskurzivni program. Posebna će se pozornost usmjeriti na prijedloge koji kritički promišljaju javni prostor te inovativno reagiraju na specifični kontekst Galerije.
Specifičnost Galerije očituje se u smještaju u narodnoj knjižnici (Knjižnica S. S. Kranjčevića, KGZ), što podrazumijeva i specfične prostorne i simbolične aspekte kao i različite odnose koji se uspostavljaju u svakodnevnom životu knjižnice/galerije i stanovnika kvarta.  
Odabrani prijedlozi bit će objavljeni na web stranici Knjižnica grada Zagreba do 15. srpnja 2023.

Prijave se mogu poslati e-mailom na adresu prozori.galerija2@gmail.com do 2. 7. 2023.
 
Prijedloge će razmatrati Umjetnički savjet Galerije Prozori u sastavu Irena Bekić, Petra Dolanjski Harni, Božena Končić Badurina, Andreja Kulunčić, Maša Štrbac.
Rezultati će biti objavljeni na web stranici Knjižnica grada Zagreba.
 
Prijedlozi trebaju sadržavati:
• ime, prezime i kontakt (broj telefona, mobilnog telefona, adresa ili e-mail adresa) autora/autorice projekta
• životopis autora/autorice projekta
• opis projekta (do 300 riječi)
• skice ili drugi vizualni materijal (do 10 fotografija)
Za sve dodatne informacije obratiti se voditeljici Galerije Prozori.
tel.: 01/2318-596
e-mail: prozori.galerija2@gmail.com
http://www.kgz.hr/default.aspx?id=678
https://www.facebook.com/pages/Galerija-Prozori/163929313783977?ref=hl
adresa: Galerija Prozori, Knjižnica S. S. Kranjčevića
Zapoljska 1
10000 Zagreb
 
Odabrane prijedloge Galerija Prozori predlaže za sufinanciranje Gradskom uredu za kulturu, međugradsku i međunarodnu suradnju i civilno društvo Grada Zagreba i Ministarstvu kulture i medija RH.

Fotografija: Tanja Dabo: Što umjetnik/umjetnica treba?, Galerija Prozori, 2019. 


Deadline: July 2, 2023
Prozori Gallery is inviting applications for exhibiting in 2024. The application is open to exhibitions, actions, performances, art and research projects, and curatorial concepts. Particular attention shall be given to proposals that animate the public space and critically deliberate and innovatively react to the context of the Gallery.
Considering its position in a library, a public space which addresses a wide audience, the Prozori Gallery is an atypical gallery space. The program concept summarizes the determinants related to the programs of contemporary art practices and library activities, and it seeks to activate and emphasize the importance of public space, thematize the social, spatial, historical and cultural constellations that occur in its space.
 
Applications can be sent by email prozori.galerija2@gmail.com
Proposals shall be considered by the Art Committee of Prozori Gallery.
Results shall be published on the website of Zagreb City Libraries no later than July 15, 2023.
 
 Proposals must contain the following information:
 
• name, surname and contact information (telephone number, cell phone number, address, or email) of the project author
• Curriculum Vitae of the project author
• project description (300 words at most)
• sketches or other visual material (10 photographs at most)
For all additional information, please contact the Head of Prozori Gallery.
tel.: +385 1 2318 596
email: prozori.galerija@gmail.com
http://www.kgz.hr/default.aspx?id=678
https://www.facebook.com/pages/Galerija-Prozori/163929313783977?ref=hl
address: Galerija Prozori, Knjižnica S. S. Kranjčevića
Zapoljska 1
10000 Zagreb, Croatia