Nova aplikacija eZaKi

18.10.2022 KGZ
Na Dan grada Zagreba, kao dar svojim sugrađanima, Knjižnice grada Zagreba predstavile su novu uslugu - aplikaciju eZaKi koja će olakšati korištenje mnogih knjižničnih usluga.
Knjižnice grada Zagreba svojim poslovanjem nastoje pratiti najnovije trendove u knjižničarstvu, a ova aplikacija samo je nastavak proširivanja usluga u digitalno okruženje, istaknula je ravnateljica Višnja Cej.
U aplikaciji eZaKi član, ali i novi korisnik, može se upisati ili obnoviti članstvo, obaviti sva plaćanja putem bankovnih kartica, koristiti svoju digitalnu člansku iskaznicu, provjeriti status svojih posudbi i rezervacija, iste produžiti i slično.
Aplikacija je povezana s programskim sustavom na način da je sve odmah vidljivo pa tako osoba koja se upisala putem aplikacije može odmah doći u knjižnicu posuditi željenu knjigu.
Neke od ovih usluga su bile dostupne putem Kataloga i dosada, no sada su one značajno proširene i osuvremenjene, objasnila je pomoćnica ravnateljice za razvoj struke Ivančica Đukec Kero.
Aplikacije je trenutno dostupna kao mrežna aplikacija, te putem mrežnih trgovina Google Play i App Storea.