Nova stajališta

01.09.2013 Bibliobus
Uvedena su nova stajališta!
Bratina srijeda 9:00 – 9:45; 4.9., 18.9., 2.10. …
Kupčina  srijeda 10:15 – 11:00; 4.9., 18.9., 2.10. …
Pisarovina srijeda 11:30 – 13:00; 4.9., 18.9., 2.10. …
Sv. Martin pod Okićem petak 9:00 – 10:00; 6.9., 20.9., 4.10. …