Nove usluge mrežnog Kataloga

20.11.2017 KGZ
Knjižnice grada Zagreba proširile su svoje usluge mrežnog Kataloga i sada je putem računa člana moguće provjeriti status pojedine građe za rezervaciju i posudbu, kao i rezervacija već posuđene građe. Članovima mreže KGZ-a tako je omogućeno da prije dolaska u knjižnicu provjere je li pojedina građa dostupna ili pak da rezerviraju već posuđenu građu. Također, rezervacije je putem računa člana moguće produžiti i otkazati, a posuđenu građu produžiti. Sve upute za korištenje mrežnog Kataloga mogu se pronaći na https://www.kgz.hr/hr/informacije/upute-za-koristenje-kataloga/35701.