Novi model posudbe e-građe

12.06.2024 KGZ
S ciljem unapređenja korisničkog iskustva čitanja e-knjiga, ali i u svrhu uvođenja novih usluga poput mogućnosti posudbe zvučnih e-knjiga, Knjižnice grada Zagreba koriste novu tehnologiju, zbog čega je od travnja 2024. godine s radom prestala dosadašnja aplikacija ZaKi Book.
 
Za posudbu e-knjiga i zvučnih e-knjiga Knjižnice grada Zagreba svojim članovima preporučuju aplikacije koje podržavaju Readium LCP tehnologiju:
  • Cantook by Aldiko za čitanje na mobilnim uređajima i
  • Thorium Reader za čitanje na računalima.
 
Preporučene aplikacije nude brojne mogućnosti za čitatelje, poput čitanja naglas, odabira i povećanja fonta, promjenu boje podloge, dodavanje straničnika itd. Za što jednostavnije iskustvo korištenja spomenutih aplikacija, potrebno je dodati OPDS Katalog.
 
Aplikaciju eZaKi korisnici i dalje koriste za upis u Knjižnice grada Zagreba, a postojeći članovi za obnovu članstva, plaćanja putem bankovnih kartica ili kao digitalnu člansku iskaznicu. Osim toga, članovi mogu provjeriti status posudbi i rezervacija ili ih produžiti, kreirati virtualne police, ali i posuditi i preuzeti e-knjigu i e-zvučnu knjigu na svoj uređaj. Nakon preuzimanja, posuđena e-građa može se čitati na nekoj od prethodno spomenutih preporučenih aplikacija.
 
Za informacije i pomoć prilikom korištenja aplikacija možete se obratiti knjižničarima u najbližoj knjižnici u mreži Knjižnica grada Zagreba, a prijave poteškoća i prijedloge možete slati na adresu elektroničke pošte: online.kgz@kgz.hr