Postanite e-Građani

Sustav e-Građani
projekt je Vlade Republike Hrvatske kojim usluge javnog sektora postaju dostupne građanima elektroničkim putem, brzo i besplatno. 
Prijavom u sustav e-Građani putem računala ili svog mobilnog telefona na siguran način možete pristupiti željenim e-uslugama i primati poruke iz ustanova javne uprave.

Putem dostupnih usluga u sustavu e-Građani možete:
- zatražiti izvode iz matične knjige rođenih, vjenčanih ili knjige državljana
- zatražiti uvjerenja o prebivalištu, boravištu te vlasništvu cestovnih vozila
- predati zahtjev za izradu putovnice i vozačke dozvole
- pribaviti potvrdu da se protiv korisnika ne vodi kazneni postupak
- prijaviti rođenje djeteta u maticu rođenih i evidenciju državljanstva, prijaviti prebivalište i regulirati zdravstveni status
- izvršiti uvid u ocjene svog djeteta u školi
- pregledati recepte koje ste realizirali u ljekarnama u zadnjih 6 mjeseci
- naručiti Europsku karticu zdravstvenog osiguranja
- zatražiti elektroničku radnu knjižicu
- registrirati se kao potencijalni posloprimac
- provjeriti uplaćene doprinose u drugi stup mirovinskog osiguranja
- provjeriti svoju poreznu knjigovodstvenu karticu, JOPPD, pregledati ukupne primitke, obračunate doprinose i poreze
- zatražiti izvadak vlasničkog lista, kopiju katastarskog plana, prijepis iz posjedovnog lista, izvadak iz Baze zemljišnih podataka
- pregledati ukupne primitke, obračunate doprinose i poreze po pojedinim isplatiteljima itd.

   Program je sufinanciran sredstvima Grada Zagreba.