Privremeni prekid u opskrbi električnom energijom u Knjižnici Medveščak

Zbog radova na postrojenjima elektroenergetske mreže od strane HEP-a, u četvrtak 7. rujna u vremenu od 8 do 9 sati Odjel za odrasle Knjižnice Medveščak na Trgu žrtava fašizma 7 neće imati električne energije. 
Korisnicima preporučujemo da u tom periodu ne dolaze u knjižnicu jer usluga posudbe i razduživanja građe neće biti moguća, već da koriste našu aplikaciju eZaki za produljenje građe ili da dođu iza 9 sati.