Promjene u rasporedu

02.09.2013 Bibliobus
Došlo je do promjene u rasporedu dolazaka bibliobusa na pojedina stajališta:
Trnava utorak 11:00 – 12:30; 3.9.; 17.9., 22.10. …
INA Naftaplin petak 9:00 – 10:00; 13.9., 27.9., 11.10. …
Klinča Sela petak 12:00 – 13:00; 13.9., 27.9., 11.10. …

Svakih 14 dana • u isto vrijeme • na istom mjestu