Rezultati natječaja za izlaganje u Galeriji Prozori u 2019.

Rezultati natječaja za izlaganje u Galeriji Prozori u 2019. godini
 
Savjet Galerije Prozori u sastavu Božena Končić Badurina, vizualna umjetnica; Petra Dolanjski, povjesničarka umjetnosti; Maša Štrbac, povjesničarka umjetnosti te Irena Bekić, povjesničarka umjetnosti , na temelju pristiglih prijedloga za izlaganje,  na sastanku održanom 27. lipnja 2018. odlučio je u program za 2019. uključiti sljedeće autore:
 1. Tajči Čekada
 2. Tanja Dabo
 3. Dora Đurkesac i Karla Paliska
 4. Ana Hušman
 5. Sanja Jonjić
 6. Petra Mrša
 7. Frane Rogić
 8. Neli Ružić
 9. Dragana Sapanjoš
 10. Dragan Vojvodić
 11. Izložba studenata ALU Zagreb
 
Program se predlaže za financiranje Gradskom uredu za kulturu Grada Zagreba i Ministarstvu kulture Republike Hrvatske.