Rokovi posudbe

14.06.2012
Od 15. lipnja do 15. kolovoza produžuju se rokovi posudbe građe:
knjige (tiskane ili zvučne),
jezični i informatički tečajevi i note na 63 dana,
audiovizualna i elektronička građa te časopisi koji se posuđuju na 14 dana,
igračke na 63 dana