Strategija za osmišljavanje novih knjižničnih usluga

'Design thinking' inovativna je strategija koja omogućava kreativni pristup prilikom osmišljavanja novih knjižničnih usluga, a nastala je u suradnji organizacije Global Libraries s Chicago Public Library (S.A.D.) i Aarhus Public Libraries (Danska).