Telefon na Odjelu za djecu i mladež u kvaru

Telefon na Odjelu za djecu i mladež Knjižnice Vladimira Nazora je u kvaru.
Više informacija na 01 3703 414 - Odjel za odrasle.