Umjetnički projekti izabrani za izlaganje u 2014. godini

Stručni savjet Galerije VN u sastavu Vesna Čabrić, Jasna Jakšić, Ines Krasić, Daniel Kovač, Sunčica Ostoić, Sabina Sabolović i Olga Majcen Linn, uvrstio je sljedeće projekte u program Galerije VN za 2014. godinu, a koji se predlaže za sufinanciranje Gradskom uredu za obrazovanje, kulturu i sport Grada Zagreba i Ministarstvu kulture RH.
 1. Izložba završenih studenata Akademije primijenjenih umjetnosti iz Rijeke, selekcija Lara Badurina
 2. Dina Rončević: Dekonstrukcija auta
 3. Igor Čabraja + Mario Čaušić: Bez naziva
 4. Ana Mihalic: Prince
 5. Vlado Martek: Bez Naziva
 6. Ivica Malčić: 10 years after
 7. Marko Tadić:  Basic Ideas
 8. Andrea Resner: Dentes serotini
 9. Ivana Pipal: donijela sam. Evo.
 10. Nikoleta Marković: Elevatorart Revisited
 11. Predrag Pavić: Bez naziva
 12. Radionice i izložba studentata TTF-a klase
  Jasminka Končić
  Koraljka Kovač
  Paulina Jazvić
 13. Predavanje - Stefan Haus: Umjetnost i nesporazumi