Umjetnički projekti izabrani za izlaganje u 2015. godini

Stručni savjet Galerije VN u sastavu Vesna Čabrić, Jasna Jakšić, Ines Krasić, Daniel Kovač, Sunčica Ostoić, Sabina Sabolović i Olga Majcen Linn, uvrstio je sljedeće projekte u program Galerije VN za 2015. godinu, a koji se predlaže za sufinanciranje Gradskom uredu za obrazovanje, kulturu i sport Grada Zagreba i Ministarstvu kulture RH.
 1. Arhivi grupe Pleh / kustoska koncepcija Ruzica Šimunović
 2. Marija Ančić / Crne ruke, bijeli zubi
 3. Zrinka Barbarić / Alkemija irisa  
 4. Sanela Jahić / I am Spending My Capital
 5. Helena Klakočar / Vlaga, mraz i sol
 6. Matej Knežević  / Sve će biti dobro
 7. Jelena Kovačević / Telegram
 8. Katalin Ladik – Hitting Back with the Debris of Domesticity / kustoska koncepcija Lina Džuverović
 9. OKO / Bez naziva
 10. Lav Paripović / Pčele
 11. Marina Paulenka / Drugi dom
 12. Iris Poljan / Na vlastiti račun
 13. Red, usporavanje / kustoska koncepcija Martina Kontošić
 14. Sjećanja / studenti APU, Rijeka, koncepcija Lara Badurina
 15. Vodič za recikliranje / studenti TTF-a Zagreb, koncepcija Koraljka Kovač, Paulina Jazvić, Andrea Pavetić