Zahvaljujući suradnji sa sestrinskom knjižnicom u Shanghaiju korisnicima KGZ-a omogućen je pristup njihovoj zbirci e-knjiga

31.07.2013 Matična služba
U sklopu projekta Window of Shanghai u koji su uključene brojne svjetske knjižnice korisnicima KGZ-a omogućen je pristup njihovoj zbirci e-knjiga. Zbirka sadrži 944 naslova na engleskom, kineskom francuskom, ruskom, španjolskom, njemačkom, talijanskom i japanskom jeziku. E-knjige obuhvaćaju područja od povijesti, umjetnosti, ekonomije, filozofije, književnosti, etnologije do tradicionalne kineske medicine i arhitekture. E-knjige je moguće čitati isključivo u knjižnicama naše mreže.