Financijski planovi i izvještaji

Financijski plan za 2024. godinu i projekcije za 2025. godinu i 2026. godinu

Financijski plan za 2023.g. i projekcije za 2024.g.,2025.g.
Rebalans financijskog plana za 2023. 
Drugi rebalans financijskog plana za 2023.
Treći rebalansa financijskog plana za 2023.
Polugodišnje izvješće o izvršenju financijskog plana 

Financijsko izvješće za 2023.
Bilješke uz godišnji financijski izvještaj 2023. 

Financijsko izvješće za 2022. 
Bilješke uz godišnji financijski izvještaj 2022. 

Financijski plan za 2022. i projekcije za 2023., 2024.
Rebalans financijskog plana za 2022.
Drugi rebalans financijskog plana za 2022.

Financijsko izvješće za 2021.
Bilješke uz godišnji financijski izvještaj 2021.

Financijski plan za 2021.
Rebalans financijskog plana za 2021.

Financijski izvještaj za 2020.
Bilješke vezane uz financijski izvještaj 2020.

Financijski plan za 2020.
Rebalans financijskog plana prihoda
Rebalans financijskog plana rashoda

Financijski izvještaj za 2019.
Financijski plan za 2019.
Financijski plan za 2019. Rebalans 1
Financijski plan za 2019. Rebalans 2
Financijski plan za 2019. Rebalans 3