Javna nabava

1. Poziv na dostavu ponuda za predmet nabave : IZRADA CJELOVITOG 3D SNIMKA I ARHITEKTONSKA SNIMKA POSTOJEĆEG STANJA ZGRADE GRADSKE KNJIŽNICE, TRG ANTE STARČEVIĆA 6, ZAGREB
 

 1. Poziv na dostavu ponuda
 2. Ponudbeni list
 3. Troškovnik
 4. Obrazac 1
 5. Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda
 6. Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude
2. Poziv na dostavu ponuda za predmet nabave: IZRADA ELABORATA KONZERVATORSKO – RESTAURATORSKIH ISTRAŽNIH RADOVA U CILJU SANACIJE I CJELOVITE OBNOVE ZGRADE GRADSKE KNJIŽNICE, TRG ANTE STARČEVIĆA 6, ZAGREB
 
 1. Poziv na dostavu ponuda
 2. Ponudbeni list
 3. Troškovnik
 4. Obrazac 1
 5. Izvješće o stanju konstrukcije
 6. Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda
 7. Obavijest o poništenju postupka 
3. Poziv na dostavu ponuda za predmet nabave: IZRADA ELABORATA PROCJENE GRAĐEVINSKO - KONSTRUKTIVNOG STANJA ZGRADE U CILJU SANACIJE I OJAČANJA ZGRADE GRADSKE KNJIŽNICE, TRG ANTE STARČEVIĆA 6, ZAGREB
 
 1. Poziv na dostavu ponuda
 2. Ponudbeni list
 3. Troškovnik
 4. Obrazac 1
 5. Izvješće o stanju konstrukcije
 6. Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda
 7. Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude
4. Poziv na dostavu ponuda za predmet nabave: IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA KONSTRUKCIJSKU OBNOVU ZGRADE GRADSKE KNJIŽNICE, TRG ANTE STARČEVIĆA 6, ZAGREB
 
 1. Poziv na dostavu ponuda
 2. Ponudbeni list
 3. Troškovnik
 4. Obrazac 1
 5. Izjava ponuditelja o imenovanju glavnog projektanta
 6. Izvješće o stanju konstrukcije
 7. Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda
 8. Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude
 

Pravilnik o provođenju postupaka jednostavne nabave

Obavijest o nepostojanju sukoba interesa

Registar ugovora 2019. - 2022.

Plan nabave 2022.
1. Rebalans plana nabave
2. Rebalans plana nabave 2022.

Plan nabave 2021.
1. Rebalans plana nabave
2. Rebalans plana nabave 2021.

Plan nabave 2020.

1. Rebalans plana nabave
2. Rebalans plana nabave 2020.