Javna nabava

Poziv na dostavu ponuda za predmet nabave: PODOPOLAGAČKI RADOVI U KNJIŽNICI BOGDANA OGRIZOVIĆA, PRERADOVIĆEVA ULICA 5, ZAGREB (datum objave: 01.12.2023.)
 
Poziv na dostavu ponude
Ponudbeni list
Troškovnik
Izjava o nekažnjavanju
Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda
Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude

Poziv na dostavu ponuda za predmet nabave: ZAMJENA STOLARIJE U KNJIŽNICI KNEŽIJA, ALBAHARIJEVA 7, ZAGREB (datum objave: 01.12.2023.)
 
Izmjena troškovnika Knežija
Poziv na dostavu ponude
Ponudbeni list
ISPRAVAK- Troškovnik stolarija Knežija 05.12.2023.
Troškovnik
Izjava o nekažnjavanju
Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda
Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude

Poziv na dostavu ponuda za predmet nabave: NABAVA UREDSKOG MATERIJALA (datum objave: 14.07.2023.) 
Poziv na dostavu ponude
Ponudbeni list
Troškovnik
Izjava o nekažnjavanju
Popis lokacija
Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda
Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude

Poziv na dostavu ponuda za predmet nabave: NABAVA INFORMATIČKE OPREME  (datum objave: 14.07.2023.)
Dodatna pojašnjenja vezana uz upit o troškovniku
Troškovnik (novi 16. 8. 2023.)
Poziv na dostavu ponude
Ponudbeni list
Troškovnik
Izjava o nekažnjavanju
Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda
Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude

Poziv na dostavu ponuda za predmet nabave: NABAVA MATERIJALA I SREDSTAVA ZA ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE (datum objave: 14.07.2023.)
Poziv na dostavu ponude
Ponudbeni list
Troškovnik
Izjava o nekažnjavanju
Popis lokacija
Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda
Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude 

Poziv na dostavu ponuda za predmet nabave: NABAVA HIGIJENSKOG MATERIJALA (datum objave: 21.06.2023.)
Poziv na dostavu ponude
Ponudbeni list
Troškovnik
Izjava o nekažnjavanju
Popis lokacija
Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda
Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude

Poziv na dostavu ponuda za predmet nabave: NABAVA USLUGA DERATIZACIJE, DEZINSEKCIJE I DEZINFEKCIJE (datum objave: 29.03.2023.)
Poziv na dostavu ponude
Ponudbeni list
Troškovnik
Izjava o nekažnjavanju
Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponude
Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude

Poziv na dostavu ponuda za predmet nabave: NABAVA USLUGA ČIŠĆENJA I PRANJA STAKLENIH POVRŠINA SA OKVIRIMA I PODNIH POVRŠINA (datum objave: 24.03.2023.)
Poziv na dostavu ponude
Ponudbeni list
Troškovnik podnih površina
Troškovnik staklenih površina
Izjava o nekažnjavanju
Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponude
Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude

Poziv na dostavu ponuda za predmet nabave: NABAVA FOLIJA I OSTALOG MATERIJALA ZA RUČNO OMATANJE, POPRAVAK I REPARATURU KNJIGA (datum objave: 24.03.2023.)
Poziv na dostavu ponude
Ponudbeni list
Troškovnik
Izjava o nekažnjavanju
Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponude
Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude

Poziv na dostavu ponuda za predmet nabave: NABAVA USLUGE UVEZA I RESTAURACIJE KNJIGA I ČASOPISA (datum objave: 07.03.2023.)
Poziv na dostavu ponude
Ponudbeni list
Troškovnik
Izjava o nekažnjavanju
Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda
Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude

Poziv na dostavu ponuda za predmet nabave: NABAVA USLUGE NAJMA PISAČA I MULTIFUNKCIJSKIH UREĐAJA (datum objave: 15.02.2023.)
Poziv na dostavu ponude
Ponudbeni list
Troškovnik
Izjava o nekažnjavanju
Prilog 1- Tehnička specifikacija
Prilog 2- Popis lokacija
Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda
Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude

Poziv na dostavu ponuda za predmet nabave: NABAVA MREŽNE OPREME (datum objave: 21.12.2022.)
Poziv na dostavu ponude
Ponudbeni list
Ispravak troškovnika
Izjava o nekažnjavanju
Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda
Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude

Poziv na dostavu ponuda za predmet nabave: NABAVA USLUGA ODRŽAVANJA I RAZVOJ INFORMACIJSKOG SUSTAVA KNJIŽNICA GRADA ZAGREBA (datum objave: 21.12.2022.)
Poziv na dostavu ponude
Ponudbeni list
Troškovnik
Izjava o nekažnjavanju
Prilog 1- Tehnička specifikacija
Prilog 2- Lokacije KGZ-a
Prilog 3- Popis neotpisane info opreme
Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda
Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude

Poziv na dostavu ponuda za predmet nabave: ZAMJENA STOLARIJE NA KNJIŽNICI VLADIMIRA NAZORA, VODOVODNA 13, ZAGREB (datum objave: 15.12.2022.)
Poziv na dostavu ponude
Ponudbeni list
Troškovnik
Izvedbeni arhitektonski projekt
Izjava o nekažnjavanju
Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda
Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude

Poziv na dostavu ponuda za predmet nabave: IZRADA ELABORATA KONZERVATORSKO - RESTAURATORSKIH ISTRAŽNIH RADOVA U CILJU SANACIJE I CJELOVITE OBNOVE ZGRADE GRADSKE KNJIŽNICE, TRG ANTE STARČEVIĆA 6, ZAGREB (datum objave: 11.11.2022.)
Poziv na dostavu ponuda
Ponudbeni listu
Troškovnik
Obrazac 1
Izvješće o stanju konstrukcije
Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda
Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude

Poziv na dostavu ponuda za predmet nabave : IZRADA CJELOVITOG 3D SNIMKA I ARHITEKTONSKA SNIMKA POSTOJEĆEG STANJA ZGRADE GRADSKE KNJIŽNICE, TRG ANTE STARČEVIĆA 6, ZAGREB (datum objave: 19.7.2022.)
Poziv na dostavu ponuda
Ponudbeni list
Troškovnik
Obrazac 1
Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda
Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude

Poziv na dostavu ponuda za predmet nabave: IZRADA ELABORATA KONZERVATORSKO - RESTAURATORSKIH ISTRAŽNIH RADOVA U CILJU SANACIJE I CJELOVITE OBNOVE ZGRADE GRADSKE KNJIŽNICE, TRG ANTE STARČEVIĆA 6, ZAGREB (datum objave: 19.7.2022.)

Poziv na dostavu ponuda
Ponudbeni list
Troškovnik
Obrazac 1
Izvješće o stanju konstrukcije
Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda
Obavijest o poništenju postupka 

Poziv na dostavu ponuda za predmet nabave: IZRADA ELABORATA PROCJENE GRAĐEVINSKO - KONSTRUKTIVNOG STANJA ZGRADE U CILJU SANACIJE I OJAČANJA ZGRADE GRADSKE KNJIŽNICE, TRG ANTE STARČEVIĆA 6, ZAGREB (datum objave: 19.7.2022.)

Poziv na dostavu ponuda
Ponudbeni list
Troškovnik
Obrazac 1
Izvješće o stanju konstrukcije
Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda
Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude
 
Pravilnik o provođenju postupaka jednostavne nabave
Prve izmjene Pravilnika o provođenju postupaka jednostavne nabave roba, radova i usluga

Obavijest o nepostojanju sukoba interesa

Registar ugovora o javnoj nabavi

Statistička izvješća o javnoj nabavi:
1. Statističko izvješće o javnoj nabavi za 2020.
2. Statističko izvješće o javnoj nabavi za 2021.
3. Statističko izvješće o javnoj nabavi za 2022.

Plan nabave za 2024. godinu 

Plan nabave 2023.
1. Rebalans plana nabave
2. Rebalans plana nabave 2023.
3. Rebalans plana nabave 2023.
4. Rebalans plana nabave 2023.

Plan nabave 2022.
1. Rebalans plana nabave
2. Rebalans plana nabave 2022.

Plan nabave 2021.
1. Rebalans plana nabave
2. Rebalans plana nabave 2021.

Plan nabave 2020.
1. Rebalans plana nabave
2. Rebalans plana nabave 2020.