Voditelji


BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
Ilija Pejić
Bjelovar 43 000
Narodna knjižnica "Petar Preradović"
Trg Eugena Kvaternika 11, tel: 043/244-447,
043/242-621, faks: 043/242-623
ilija.pejic@bjelovar.com
nkpp-bj@bj.t-com.hr

BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA
Ružica Junačko
Slavonski Brod 35 000
Gradska knjižnica
Trg Stjepana Miletića 12
tel: 035/445-211, 035/446-963, faks: 035/446-512
ruzica.junacko@gksb.hr
gradska-knjiznica-sb@sb.t-com.hr

DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
Marica Šapro-Ficović
Dubrovnik 20 000
Dubrovačke knjižnice Dubrovnik
Narodna knjižnica
Cvijete Zuzorić 5, tel. i faks: 020/323-767
msapro@dkd.hr

ISTARSKA ŽUPANIJA
Nadia Bužleta
Pula 52 000 
Gradska knjižnica i čitaonica Pula
Sv. Ivana 1/A
tel.: 052/300-414
faks: 052/300-403
nadia.buzleta@gkc-pula.hr  

KARLOVAČKA ŽUPANIJA

Jasmina Milovčić
Karlovac 47 000
Gradska knjižnica "Ivan Goran Kovačić"
Ljudevita Šestića 1, tel: 047/412-377; faks: 412-371
jasmina@gkka.hr
info@gkka.hr

KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA
Ljiljana Vugrinec
Koprivnica 48 000
Knjižnica i čitaonica "Fran Galović"
Zrinski trg 6, tel: 048/622-363 (104)
faks: 048/220-147
ljiljana@knjiznica-koprivnica.hr
maticna_sluzba@knjiznica-koprivnica.hr

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
Zdravko Štefanić
Krapina 49 000
Gradska knjižnica Krapina
Šetalište Hrvatskog narodnog preporoda 13
tel. 049/370-132; faks: 049/301-794
gradska.knjiznica.krapina@kr.t-com.hr
zdravko.stefanic@gkkr.hr

LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA
Ivana Nikšić Šulentić 
Gospić 53 000
Samostalna narodna knjižnica Gospić
Franje Tuđmana 5
tel: 053/575-056,
faks: 053/573-978
knjiznica.gospic@gs.t-com.hr

MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
Dina Kraljić
Čakovec 40 000
Knjižnica i čitaonica Čakovec
Trg Republike 4, tel. i faks: 040/310-595
tel: 040/310-656
knjiznica-cakovec@ck.t-com.hr
maticna@kcc.hr

OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
Ljiljana Krpeljević
Osijek 31 000
Gradska i sveučilišna knjižnica Osijek
Europska avenija 24
tel: 031/211-219
faks: 031/211-218
kljilja@gskos.hr
maticna.sluzba@gskos.hr

POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA
Branko Šimunović
Požega 34 000
Gradska knjižnica i čitaonica Požega
Antuna Kanižlića 1, tel. i faks: 034/273-251
knjiznica-pozega@po.t-com.hr 
branko@gkpz.hr

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Ljiljana Črnjar
Rijeka 51 000
Gradska knjižnica Rijeka
Matije Gupca 23, tel: 051/211-139, 051/212-245,
051/215-388; faks: 051/338-609
ljiljana.crnjar@gkri.hr

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
Dunja Holcer
Sisak 44 000
Narodna knjižnica i čitaonica Sisak
Rimska bb, tel: 044/521-052, faks: 044/521-527
dunjaholcer@gmail.com

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
Vesna Mihanović
Split 21 000
Gradska knjižnica "Marka Marulića"
Ulica slobode 2
tel: 021/685-013; faks: 021/685-001
vesna.mihanovic@st.t-com.hr
vmihanovic@gkmm.hr
gkmm@gkmm.hr

ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA
Vilijam Lakić
Šibenik 22 000
Gradska knjižnica "Juraj Šižgorić"
Poljana 6, tel: 022/201-282
centrala: 022/201-280
faks: 022/201-303
knjiznica-sibenik@si.t-com.hr
vlakic@knjiznica-sibenik.hr

VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
Jasminka Štimac
Varaždin 42 000
Gradska knjižnica i čitaonica "Metel Ožegović"
Trg slobode 8a, tel. i faks: 042/212-767
j_stimac@net.hr
gknjizmo@vz.t-com.hr

VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA
Silvija Perić
Virovitica 33 002
Gradska knjižnica i čitaonica Virovitica
Trg bana J. Jelačića 5
tel: 033/721-734
faks: 033/722-815
silvija@knjiznicavirovitica.hr

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
Iva Pezer
Vinkovci 32 100
Gradska knjižnica i čitaonica
Gundulićeva 6, tel: 032/332-418, 032/334-109
faks: 032/334-675, 032 /333-061
iva@gkvk.hr

ZADARSKA ŽUPANIJA
Nada Radman / Helena Novak
Gradska knjižnica Zadar
Stjepana Radića 11B, tel: 023/301-103; faks: 023/315-857
nada.radman@gkzd.hr
helena.novak@gkzd.hr 
 

GRAD ZAGREB
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA

Tatjana Nebesny
Knjižnice grada Zagreba - Matična služba
Starčevićev trg 6, tel: 01/4572-344, tel/faks: 4694-357
t.nebesny@kgz.hr
maticna.sluzba@kgz.hr