Pristup informacijama

Odluka o određivanju službenika za informiranje (jpg)
 
Način predavanja zahtjeva

Poštom na adresu:
Knjižnice grada Zagreba
Službenik za informiranje
Starčevićev trg 6
10000 Zagreb
 
Elektroničkom poštom:
pristup.info@kgz.hr
 
Službenik za informiranje:
Sanja Dračić
Tel: 01/ 4694 321

Obrazac
Zahtjev za pristup informacijama 
Zahtjev za ponovnu upotrebu informacija
Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije